Apr. 3rd, 2017

wildestranger: (books)
Today we have a contemporary Dutch poet.

Mustafa Stitou, ‘Once I had this vision‘

Eens kreeg ik dit visioen: in een spelonk
eeuwen voor Christus pijpt
lijdzaam een tempelprostituee
een hogepriester, ogen fonkelend in het donker.

Vanavond keek ik naar een darwinistische documentaire
op Discovery Channel en hoorde een huichelachtige zin.

In een andere tempel is een nadere tekst gevonden.
Zes wetgevers zijn reeds geslacht.
De hogepriester weet dat ook hij zal worden
geslacht: op de verkeerde god gegokt, op een god
zonder lichaam.

De dood, luidde de zin,
is de prijs die wordt betaald
voor het hebben van seks.

Once, I had this vision: in a cavern
centuries before Christ a temple prostitute
submissively sucks off a high priest,
eyes gleaming in the dark.

This evening I watched a Darwinist documentary
on Discovery Channel and heard a sanctimonious sentence.

In a different temple a different text has been found.
Six legislators have already been slaughtered.
The high priest knows he too will be
slaughtered: bet on the wrong god, on a god
without a body.

Death, the sentence went,
is the price that is paid
for having sex.

More information: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/4030/Mustafa-Stitou
file:///C:/Users/jjs1u16/Downloads/Dutch-Classics-2012-poetry%20(1).pdf
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/11-Poets-from-Holland.pdf

Profile

wildestranger: (Default)
wildestranger

April 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4567 8
910 11 12 13 14 15
16 17 1819202122
2324 25 26 272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:46 am
Powered by Dreamwidth Studios