Apr. 13th, 2017

wildestranger: (green wine)
Denmark, Morten Sondergaard, ‘The Lovers’

Jeg vågner i et land hvor de forelskede har taget magten. Der er indført love som proklamerer at ingen længere er nødsaget til at flytte blikket eller at orgasmer behøver at holde op. Roser fungerer som betalingsmiddler, de gale bliver tilbedt som guder og guderne anset for gale. Postvæsnet er genindført og ordene ‘du’ og ‘jeg’ er synonymer. Efter revolutionen bliver det bestemt at de ulykkeligt forelskede skal fjernes af hensyn til de lykkeligt forelskedes sikkerhed. Da de finder frem til mig, overgiver jeg mig med det samme. Bødlen er en kvinde og det går hurtigt. Det er vinter og jeg har ikke mødt dig endnu.

I awake in a land where the lovers have seized power. They have introduced laws decreeing that no one will ever again have to look away, and that orgasms need never come to an end. Roses function as currency, the insane are worshipped as gods, and the gods are considered insane. The postal service has been reinstated and the words ‘you’ and ‘I’ are now synonymous. After the revolution it was decided that broken-hearted lovers should be eliminated for the safety of those happy in love. When they track me down I immediately surrender. The executioner is a woman and it is quickly done. It is winter and I have not met you yet.

More information: https://theculturetrip.com/europe/denmark/articles/top-10-danish-writers-poets-you-should-know-about/
http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/connect/blog/hard-convey-any-language-danish-translations-world-poetry-day
http://www.wordswithoutborders.org/article/december-2015-danish-intro
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/9405/9262/Morten-Sondergaard

Profile

wildestranger: (Default)
wildestranger

April 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4567 8
910 11 12 13 14 15
16 17 1819202122
2324 25 26 272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:44 am
Powered by Dreamwidth Studios