Apr. 26th, 2017

wildestranger: (Default)
Finland, Niilas Holmberg

SEAINNIT JA MOSKKUS
Vuosttas sámegirjjis lohká
sápmelačča jurdda ii golgga
go leat seainnit ja moskkus oaivval
muhto vár’ alde jos livččii
čoahkkinbáiki

jurddarávdnján
buđđosan gavjjain
mo dat munges
fihttešin čorget

maŋimus sámegirjjis lohká
vári jurdda ii golgga
go leat seainnit ja moskkus oaivval
WALLS AND OVERCAST
The first Sámi book says
thought is slow for a Sámi
when surrounded by walls and overcast
but imagine having a meeting
on a high hill

my understanding
has gathered dust
how could I know
how to clean it

the last Sámi book says
thought is slow for a high hill
when surrounded by walls and overcast
wildestranger: (franz ferdinand)
Sweden, Eva Ström, 'Dödssynder åtrår ni mig ännu?'


Dödssynder åtrår ni mig ännu?
Vrede vill du blomma i mig?
Vill du driva blodet till mina kinder
och få mitt hjärta att accelerera.
Avundets korta sting,
vill du träffa mig,
låta mig fåfängt få rasa
efter ett annat liv.
Jag vill känna högmodet och gå
med högmodets vadderade ncacke,
jag vill känna den beska älskogens söta sting i min kropp,
och vila en stund på smickrarnas ockersålda mattor.
Jag vill känna hur slugheten får min hjärna att arbeta
och hur omåttligheten griper tag i mig i ett vällustigt begär.
Dödssynder åtrår ni mig?
Kan ni ännu verka i mig?

Deadly Sins, Do You Still Want Me?

Deadly sins, do you still want me?
Wrath, do you want to bloom in me?
Want to drive blood into my cheek
and make my heart accelerate.
Envy, short sting
do you want to smack me,
churn in me—vain rampages
after my next lonely life.
I want to feel pride and run
with pride’s stiff neck,
I want to feel the bitter sweet sting of sex in my body
and rest in the moment on flattery’s shaggy carpet.
I want to feel how cunning works in my brain
and how excess grips me and touches me with desire.
Deadly sins, do you still want me?
Can you still work in me?


More information: https://qarrtsiluni.com/2011/02/15/three-swedish-poems-by-eva-strom-and-johanna-ekstrom/

Profile

wildestranger: (Default)
wildestranger

April 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4567 8
910 11 12 13 14 15
16 17 1819202122
2324 25 26 272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:49 am
Powered by Dreamwidth Studios