Apr. 27th, 2017

wildestranger: (Default)
Estonia, Jaan Kaplinski, All has been written about
Kõigest on kirjutatud, kõigest on lauldud.
Ja see, mis veel kirjutatakse-lauldakse,
loeb ikka vähem, kostab ikka nõrgemalt
läbi meretuule õunapuudes ja kuldnoka-
poegade näljase sädina pesakastides
luuletajate peade kohal. Mida kauem
elad, räägid ja kirjutad, seda selgemaks saab,
et elad saarel, mis on vana ja kulunud
ja selle saare all on teine saar,
lähemal tulele, lähemal ehk tõelegi,
kuid kaugemal sõnadest, mida meie siin
ütleme üksteisele ja Läänemere tuulde.

All has been written about, all has been sung about.
And what will still be written and sung about
means less and less, sounds ever weaker
through sea winds in apple trees and the hungry
chirping of starling babies in the nest boxes
above the heads of poets. The more you
live, speak and write, the clearer it becomes
that you live on an island that is old and outworn
and that beneath that island there is another,
closer to fire, maybe also closer to truth,
but more distant from words that we here
tell each other and the wind of the Baltic Sea.

More information: http://estonianworld.com/culture/a-mission-to-translate-marie-under-estonias-most-influential-poet-into-english/
http://www.wordswithoutborders.org/article/writing-from-the-edge-estonian-literature

Profile

wildestranger: (Default)
wildestranger

April 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4567 8
910 11 12 13 14 15
16 17 1819202122
2324 25 26 272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:46 am
Powered by Dreamwidth Studios